Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Văn bản của Bộ, Sở GD&ĐT

Văn Bản của Bộ GD&ĐT

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của liên Bộ GD&ĐT - Bộ nội vụ qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THPT công lập... Chi tiết xem ở file đính...

Qui định tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông

Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 02/01/2003 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và 01/2004/QĐ-BGD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 01/2003/qđ-bgdđt ngày 02/01/2003 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào...

Qui định về phòng bộ môn

Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 7 năm 2008 của Bộ DG&ĐT về việc ban hành qui định về phòng bộ môn. Nội dung chi tiết tải ở file đính kèm;

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2014-2015.

Văn bản số : 5943/BGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2014-2015.

Quy định miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015

Công văn số 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/10/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015 thay thế công văn số...

Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thông tư số 58/2011/TT-BGD ĐT ngày 12/12/2011 về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư Số: 13/2012/TT-BGDĐT - ngày 6/4/2012 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

Văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy THPT

Văn bản số: 10227/THPT ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Bộ GD & ĐT về việc Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học.

Thông tư ban hành điều lệ hội Cha mẹ Học sinh

Thông tư  số  55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội Cha mẹ Học sinh.

Thông tư ban hành điều lệ thị GV dạy giỏi các cấp

Thông tư số 21/2010/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD và ĐT về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT, ngày 21/10/2009 về việc Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thông tư số :  31/2014/TT-BGDĐT, ngày 16/9/2014 của Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng...

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT, ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế  tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Thông tư ban hành quy định dạy thêm, học thêm

Thông tư số 17/2012/TT-BGD ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014 - 2015

Văn bản số 5041/BGDĐT-CNTT ngày 16/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014 - 2015

Quy chế về trường chuẩn Quốc gia

Thông tư số: 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 7/12/2012 về việc Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.