Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Văn bản của Bộ, Sở GD&ĐT

Văn bản của Bộ, Sở GD&ĐT

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Nội dung chi tiết xem ở file...

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của liên Bộ GD&ĐT - Bộ nội vụ qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THPT công lập... Chi tiết xem ở file đính...

Tiêu chí đánh giá giờ dạy THPT

Công văn số 2575/SGD ĐT-GDTrH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Sở GD&Đt Thừa Thiên Huế về việc ban hành tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học; Chi tiết tải ở...

Qui định tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông

Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 02/01/2003 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và 01/2004/QĐ-BGD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 01/2003/qđ-bgdđt ngày 02/01/2003 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào...

Qui định về phòng bộ môn

Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 7 năm 2008 của Bộ DG&ĐT về việc ban hành qui định về phòng bộ môn. Nội dung chi tiết tải ở file đính kèm;

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2014-2015.

Văn bản số : 5943/BGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2014-2015.

Thi giải toán qua Internet (Violympic)dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015

Văn bản số : 2408 /SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Thi giải toán qua Internet (Violympic)dành cho học sinh trung học  năm học 2014-2015.