Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 19 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu - Bài giảng

Tư liệu - Bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Mẫu kế hoạch cá nhân - Năm học 2014 - 2015

Chi tiết tải ở file đính kèm.

Mẫu kế hoạch chủ nhiệm lớp - Năm học 2015 - 2016

Nội dung chi tiết tải ở file đính kèm: File 1: Mẫu kế hoạch chủ nhiệm; File 2: Trang bìa;

Mẫu điểm danh hàng tháng

Nội dung chi tiết tải ở file đính kèm. File 1: Mẫu điểm danh. File 2: Trang bìa.

Mẫu phiếu tìm hiểu thông tin về học sinh

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm. File 1: Mẫu dùng cho khối 10. File 2: Mẫu dùng cho khối 11 và 12. File 3: Trang bìa.

Mẫu bìa giáo án TTSP

Mẫu bìa giáo án TTSP (tham khảo)

Các công cụ dạy học

Đang được cập nhật....................