Thứ Hai, 21/05/2018

Buổi sáng

* Chào cờ: Phổ biến kế hoạch TK và phát thưởng, trưởng thành và tri ân cho K12

* Ngày học cuối cùng: GV bộ môn hoàn thành CT, GVCN ký khóa sổ đầu bài (GT thu toàn bộ sổ đầu bài nộp tại phòng thầy Dũng)

* 8h00: Họp ban thu hồ sơ 10 tại phòng hội trường;

* Tổ VP gửi giấy mời quan khách dự lễ tổng kết.

* Thu hồ sơ TS10 theo kế hoạch.

Buổi chiều

* GVCN 10 và 11 hoàn thành và nộp lại hồ sơ học sinh tại phòng Giáo vụ (trước 14h00)

* 14h00: Ban kiểm tra hồ sơ 10 và 11 làm việc tại hội trường (T.Khó, T.Lực, C.Sang, C.B.Phương, T.Nam, T.Hiếu, T.Tùng, C.L.Hằng).

* Thu hồ sơ TS10 theo kế hoạch.

* Chào cờ: Phổ biến kế hoạch TK và phát thưởng,

Thứ Ba, 22/05/2018

Buổi sáng

* 8h00: GVCN khối sáng tổ chức tổng kết và phát thưởng trong lớp.

* Thu hồ sơ TS10 theo kế hoạch.

Buổi chiều

* Thu hồ sơ TS10 theo kế hoạch.

* 14h00: GVCN khối sáng tổ chức tổng kết và phát thưởng trong lớp.

* 15h30: Các lớp khối chiều lao động, tổng vệ sinh lớp học và hành lang (GVCN hướng dẫn HS LĐ, báo cho T.Khó nghiệm thu trước khi nghỉ).

* 16h00: BGH họp với tất cả giáo viên có đăng ký xét thăng hạng CDNN GV tại hội trường (GV mang theo hồ sơ như CV đã HD)

Thứ Tư, 23/05/2018

Buổi sáng

* Thu hồ sơ TS10 theo kế hoạch.

* 8h00: Họp thi đua tổ CM và VP - Xét hồ sơ thăng hạng CDNNGV;

Buổi chiều

* 14h00: Họp thi đua CĐ (BCH CĐ, TTCĐ cùng dự họp).

Thứ Năm, 24/05/2018

Buổi sáng

* Thu hồ sơ TS10 theo kế hoạch.

* 7h00: Họp thi đua trường - xét thi đua CBGV, xét hồ sơ thăng hạng CDNNGV.

* 9h30: Họp HĐTS 10 - Báo cáo nhanh số liệu ĐKDT TS 10 cho Sở GD&ĐT.

Buổi chiều

* 14h00: Ban CSVC chuẩn bị cho lễ TK và phát thưởng tại KS Công Đoàn, 79 - Nguyễn Sinh Cung (xem DS ở phòng GV)

* 16h00: Hoàn thành dữ liệu TS 10 - Gửi nộp về Sở GD&ĐT.

Thứ Sáu, 25/05/2018

Buổi sáng

* 7h00: Lễ TK và phát thưởng NH 2017 - 2018.

Thứ Bảy, 26/05/2018

Buổi sáng

* 7h00: Lễ trưởng thành và tri ân:

- Học sinh tập trung và ổn định tổ chức từ 6h45.

- Thành phần: BGH, CTCĐ, BCH Đoàn trường, TTCM, GV dạy khối 12, BĐD CMHS của trường, 1 vị đại diện cho BĐD CMHS của lớp

Buổi chiều

* 14h00: Họp HĐGD - Sơ kết năm học, Chi tay GV nghỉ hưu.