Thứ Hai, 15/10/2018

Buổi sáng

* Chào cờ: - Sinh hoạt chào ừng ngày PNVN 20/10; Phất trợ cấp cho HS nghèo, khó khăn.

                  - Triển khai kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước;

* Tiết 3: Thao giảng chào mừng - Thể dục (10B14 - T.Q.Lâm; GV dự: T.Lợi, T.N.Lâm, T.Quang, T.Hải)

Buổi chiều

* Chào cờ: Sinh hoạt chào ừng ngày PNVN 20/10; Phát trợ cấp cho HS nghèo, khó khăn;

                   - Triển khai kế hoạch p/c tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước

Thứ Ba, 16/10/2018

Buổi sáng

* GVCN lưu ý cập nhật vắng trễ lên cổng thông tin.

Buổi chiều

* Tiết 8: Thao giảng - Hóa (10B11 - T.Tiều; GV dự: T.Thắng, C.Mân, C.Thanh, C.Anh)

* Tiết 9: Thao giảng - Thể dục (11B7 - T.Hải; GV dự: T.Lợi, T.N.Lâm, T.Q.Lâm, T.Quang)

Thứ Tư, 17/10/2018

Buổi sáng

* Tiết 1: Thao giảng chào mừng - Môn Tin học (T.Tường - lớp 12B12; GV dự: Cô Nguyệt, C.L.Anh);

* 7h30: Tập huấn về công tác dân vận tại TT hội nghị huyện (T.Q.Lâm)

Thứ Năm, 18/10/2018

Buổi chiều

* 14h50: Hội thảo công tác chủ nhiệm (BGH, TKHĐ, BTV Đoàn, GVCN)

* Tiết 7: Thao giảng - Môn Địa Lý (C.Vân - 10B13; GV dự: T.Nam, T.Giới, C.Hằng).

* Tiết 8: LĐVS định kỳ: 10B3 - Cô Lợi

Thứ Sáu, 19/10/2018

Buổi sáng

* Tiết 2: Thao giảng - Môn Anh Văn (11B9 - C.Linh).

* Tiết 3: Thao giảng - Môn Văn (12B6 - C.Châu; GV dự: C.Hạnh, C.Hồng, T.Kế).

* Tiết 3: Thao giảng chào mừng - Môn Hóa (12B7 - C.Mân; GV dự: T.Thắng, T.Tiều, T.Lực, C.Sa, C.Mân, C.Anh).

Buổi chiều

*14h00: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn tại hội trưởng Sở (C.Hằng, C.D.Thảo, C.Dung (TV): Tổ CM dạy thay (nếu có))

* Tiết 8: Thao giảng chào mừng - Môn Văn (C.N.Anh - Lớp 10B13 - GV dự: C.Dung, C.Thanh, T.Quang).

Thứ Bảy, 20/10/2018

Buổi sáng

* Hạn cuối các tổ CM nộp hồ sơ về dạy thêm - học thêm.

 

* Hạn cuối GVCN nộp lại kế hoạch CN cho khối trưởng.

* SHCN-GDHN:

- Tìm hiểu 1 số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ ( K11)

- Những điều kiện để thành đạt trong nghề (K12)

Buổi chiều

* Hạn cuối GVCN nộp lại kế hoạch CN cho khối trưởng

* SHCN-GDHN: Tìm hiểu 1 số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh , dịch vụ (K11)