Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Giáo viên Chủ nhiệm

Giáo viên Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 05:22 25/01/2015  

Danh sách giáo viên chủ nhiệm - Năm học 2014 - 2015

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM - NĂM HỌC 2014 - 2015

Stt

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Môn

Số ĐT

Ghi chú

1

10A1

Lê Việt Hà

Toán

0948741001

 

2

10A2

Hồ Văn Lực

Hóa

01202740074

 

3

10B1

Nguyễn Thị Thúy Hằng

0904724217

 

4

10B2

Ngô Văn Dân

Toán

0905037565

Khối trưởng CN khối chiều

5

10B3

Lê Quang Tùng

Sinh

0914979389

 

6

10B4

Nguyễn Thị Lan Anh

Tin

0935662837

 

7

10B5

Lê Thị Thanh Liên

Anh

0935221781

 

8

10B6

Trương Thị Xuân Thanh

Anh

01276094195

 

9

10B7

Nguyễn Phước H.Phương

Văn

01232840858

 

10

10B8

Hoàng Thị Kim Oanh

Hóa

0906567515

 

11

10B9

Lê Thị Minh Tâm

Toán

01222484852

 

12

10B10

Dương Thị Hà Thanh

GDCD

01268113856

 

13

10B11

Võ Thị Dư Hương

Anh

01234320459

 

14

10B12

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Văn

01657886700

 

15

11A1

Dương Trần Diễm Phương

Sinh

0982713380

 

16

11A2

Phạm Hồ Như Nguyệt

Tin

0905604750

 

17

11B1

Dương Minh Tâm

Toán

01675241392

 

18

11B2

Trần Thị Thảo Nguyên

Anh

0942234335

 

19

11B3

Lê Huỳnh Phong

Toán

01254516484

 

20

11B4

Lê Trung Hiếu

0914207474

 

21

11B5

Tôn Thất Hiệp

Toán

01254569500

CN từ đầu HKII

22

11B6

Nguyễn Dạ Thảo

Anh

01633228243

 

23

11B7

Phan Thị Thùy Trang

GDCD

01696910021

 

24

11B8

Hoàng Thị Ngọc Anh

Văn

0916442958

 

25

11B9

Đặng Thị Minh Châu

Văn

01668970195

 

26

11B10

Trần Đại Dũng Tiến

Toán

0945246422

 

27

12A1

Trương N.T.B. Phương

0948185200

 

28

12A2

Trần Thị Lợi

Sinh

01282011965

 

29

12A3

Nguyễn Văn Thơ

Toán

0914190409

 

30

12B1

Dương Thị Thu Thủy

Toán

0944466333

 

31

12B2

Phan Trung Tín

Toán

0905564505

 

32

12B3

Nguyễn Thị Hoàng Sa

Hóa

0942489335

 

33

12B4

Trương Thị Phương Thanh

Hóa

0914236974

 

34

12B5

Nguyễn Văn Tiều

Hóa

0914612027

 

35

12B6

Trương Quỳnh Nhiên

Anh

0963893624

 

36

12B7

Mai Nguyễn Minh Thi

Toán

0905925125

 

37

12B8

Lê Nghi Chương Nhân

Sinh

0982530458

 

38

12B9

Nguyễn Thị Lý

01693195619

Khối trưởng CN khối sáng

39

12B10

Trần Hoàng Ái Hạnh

Anh

0935695062

 

40

12B11

Huỳnh Văn Kế

Văn

0979042291

 

 

Số lượt xem : 3919