Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 21 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Giáo viên Chủ nhiệm

Giáo viên Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 17:05 11/02/2019  

Danh sách giáo viên chủ nhiệm - Năm học 2018-2019

 
             

Stt

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Dạy
môn

Học ca

Ban

Môn NC, TCNC

1

12B1

La Thị Bích Ngâu

Sinh

Sáng

Cơ bản

 

2

12B2

Phan Thị Thúy Hằng

Địa

Sáng

Cơ bản

 

3

12B3

Tôn Thất Hiệp

Toán

Sáng

Cơ bản

 

4

12B4

Ngô Văn Dân

Toán

Sáng

Cơ bản

 

5

12B5

Lê Thị Kim Anh

Hóa

Sáng

Cơ bản

 

6

12B6

Đặng Thị Minh Châu

Văn

Sáng

Cơ bản

 

7

12B7

Trần Thị Thảo Nguyên

Anh

Sáng

Cơ bản

Anh TĐ

8

12B8

Trần Đại Dũng Tiến

Toán

Sáng

Cơ bản

Toán, Lý, Anh TĐ

9

12B9

Phạm Hồ Như Nguyệt

Tin

Sáng

Cơ bản

Toán, Lý, Anh TĐ

10

12B10

Trần Thị Hạnh

Toán

Sáng

Cơ bản

Toán, Hóa, Anh TĐ

11

12B11

Hoàng Thị Kim Oanh

Hóa

Sáng

Cơ bản

Toán, Hóa, Anh TĐ

12

12B12

Lê Trung Hiếu

Sáng

Cơ bản

Anh TĐ

1

11B1

Lê Việt Hà

Toán

Chiều

Cơ bản

Toán, Lý, Anh TĐ

2

11B2

Nguyễn Thị Đoan Trang

Chiều

Cơ bản

Toán, Lý, Anh TĐ

3

11B3

Lê Quang Tùng

Sinh

Chiều

Cơ bản

Toán, Hóa, Anh TĐ

4

11B4

Lê Huỳnh Phong

Toán

Chiều

Cơ bản

Toán, Hóa, Anh TĐ

5

11B5

Lê Thị Minh Tâm

Toán

Chiều

Cơ bản

Anh TĐ

6

11B6

Hoàng Thị Bích Hồng

Văn

Chiều

Cơ bản

Anh TĐ

7

11B7

Trương Thị Xuân Thanh

Anh

Sáng

Cơ bản

Anh TĐ

8

11B8

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Văn

Sáng

Cơ bản

 

9

11B9

Nguyễn Thị Thùy Dung

Văn

Sáng

Cơ bản

 

10

11B10

Võ Thị Dư Hương

Anh

Sáng

Cơ bản

 

11

11B11

Trần Thị Hồng Lê

Sáng

Cơ bản

 

12

11B12

Huỳnh Thị Thủy

Văn

Sáng

Cơ bản

 

13

11B13

Nguyễn Văn Giới

Địa

Sáng

Cơ bản

 

14

11B14

Trần Hoàng Ái Hạnh

Anh

Sáng

Cơ bản

 

1

10B1

Trương Thị Phương Thanh

Hóa

Chiều

Cơ bản

Anh TĐ

3

10B2

Phan Trung Tín

Toán

Chiều

Cơ bản

Toán, Hóa, Anh TĐ

4

10B3

Trần Thị Lợi

Sinh

Chiều

Cơ bản

Toán, Hóa, Anh TĐ

5

10B4

Nguyễn Thị Tú Linh

Chiều

Cơ bản

Toán, Lý, Anh TĐ

2

10B5

Nguyễn Văn Thơ

Toán

Chiều

Cơ bản

Toán, Lý, Anh TĐ

6

10B6

Võ Thanh Hải

Chiều

Cơ bản

Toán, Văn, Anh TĐ

7

10B7

Trương Chí Công

CNNN

Chiều

Cơ bản

Anh TĐ

8

10B8

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chiều

Cơ bản

 

9

10B9

Lê Nghi Chương Nhân

Sinh

Chiều

Cơ bản

 

10

10B10

Trương Quỳnh Nhiên

Anh

Chiều

Cơ bản

 

11

10B11

Phan Thị Thảo

Anh

Chiều

Cơ bản

 

12

10B12

Dương Thị Thu Thủy

Toán

Chiều

Cơ bản

 

13

10B13

Hoàng Thị Ngọc Anh

Văn

Chiều

Cơ bản

 

14

10B14

Nguyễn Thị Hoàng Sa

Hóa

Chiều

Cơ bản

 

             

                                                                                Phú Vang, ngày 06 tháng 7 năm 2018

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               Trần Thanh Dũng

Số lượt xem : 52