Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 26 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Danh sách Cán bộ Giáo viên toàn trường

Danh sách Cán bộ Giáo viên toàn trường

Cập nhật lúc : 11:22 03/02/2017  

Danh sách cán bộ giáo viên toàn trường - Năm học 2018 - 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2018 – 2019

(tính đến 11/02/2019)

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Giảng dạy 
môn

Số ĐT liên hệ

Địa chỉ email

 
 

1

Trần Thanh Dũng

Hiệu trưởng

Vật lí

0914.190283

c3ttdung.pdl@hue.edu.vn

 

2

Hồ Đắc Khó

P.Hiệu trưởng

Công nghệ

076.6713843

c3hdkho.pdl@hue.edu.vn

 

3

Hồ Văn Lực

P.Hiệu trưởng

Hóa

070.2740074

c3hvluc.pdl@hue.edu.vn

 

4

Nguyễn Nơ

TTCM

Toán

0985.845794

c3nno.pdl@hue.edu.vn

 

5

Trần Đại Dũng Tiến

TPCM

Toán

0945.246422

c3tddtien.pdl@hue.edu.vn

 

6

Lê Việt Hà

TPCM

Toán

0948.741001

c3lvha.pdl@hue.edu.vn

 

7

Lê Huỳnh Phong

Giáo Viên

Toán

0854.516484

c3lhphong.pdl@hue.edu.vn

 

8

Ngô Văn Dân

Giáo Viên

Toán

0905.037565

c3nvdan.pdl@hue.edu.vn

 

9

Tôn Thất Hiệp

Giáo Viên

Toán

0854.569500

c3tthiep.pdl@hue.edu.vn

 

10

Đoàn Tiến

Giáo Viên

Toán

0914620051

c3dtien.pdl@hue.edu.vn

 

11

Nguyễn Văn Thơ

Giáo Viên

Toán

0914.190409

c3nvtho.pdl@hue.edu.vn

 

12

Tôn Thất Anh

Giáo Viên

Toán

0914.729717

c3ttanh.pdl@hue.edu.vn

 

13

Mai Nguyễn Minh Thi

Giáo Viên

Toán

0905.523790

c3mnmthi.pdl@hue.edu.vn

 

14

Phan Trung Tín

Giáo Viên

Toán

0905.564505

c3pttin.pdl@hue.edu.vn

 

15

Dương Thị Thu Thủy

Giáo Viên

Toán

0944.466333

c3dttthuy.pdl@hue.edu.vn

 

16

Lê Thị Minh Tâm

Giáo Viên

Toán

0772.484852

c3ltmtam.pdl@hue.edu.vn

 

17

Dương Minh Tâm

Giáo Viên

Toán

0375.241392

c3dmtam.pdl@hue.edu.vn

 

18

Trần Thị Hạnh

Giáo Viên

Toán

0977.103208

c3tthanh.pdl@hue.edu.vn

 

19

Trương Nữ Thị Bích Phương

TTCM

0948.185200

c3tntbphuong.pdl@hue.edu.vn

 

20

Võ Thanh Hải

TPCM

0932.556369

c3vthai.pdl@hue.edu.vn

 

21

Lê Trung Hiếu

TKHĐ

0914.207474

c3lthieu.pdl@hue.edu.vn

 

22

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giáo Viên

0904.724217

c3ntthang.pdl@hue.edu.vn

 

23

Nguyễn Thị Tú Linh

Giáo Viên

0948.192614

c3nttlinh.pdl@hue.edu.vn

 

24

Nguyễn Thị Đoan Trang

Giáo Viên

0988.227129

c3ntdtrang.pdl@hue.edu.vn

 

25

Nguyễn Thị Thanh Phương

PBT Đoàn

096.345.7234

c3nttphuong.pdl@hue.edu.vn

 

26

Trần Thị Hồng Lê

Giáo Viên

0775.514600

c3tthle.pdl@hue.edu.vn

 

27

Đỗ Phượng Hoàng Anh

CBTB-Lý

0905.267573

c3dphanh.pdl@hue.edu.vn

 

28

Phạm Thi MiSa

Giáo Viên

Công nghệ

0799.192897

c3ptmisa.pdl@hue.edu.vn

 

29

Nguyễn Đức Thắng

TTCM

Hóa

0914.478062

c3ndthang.pdl@hue.edu.vn

 

30

Nguyễn Văn Tiều

Giáo Viên

Hóa

0914.612027

c3nvtieu.pdl@hue.edu.vn

 

31

Võ Thị Thanh Mân

Giáo Viên

Hóa

0945.249484

c3vttman.pdl@hue.edu.vn

 

32

Nguyễn Thị Hoàng Sa

Giáo Viên

Hóa

0942.489335

c3nthsa.pdl@hue.edu.vn

 

33

Hoàng Thị Kim Oanh

Giáo Viên

Hóa

0906.567515

c3htkoanh.pdl@hue.edu.vn

 

34

Trương Thị Phương Thanh

TPCM

Hóa

0914.236974

c3ttpthanh.pdl@hue.edu.vn

 

35

Lê Thị Kim Anh

Giáo Viên

Hóa

0386.768612

c3ltkanh.pdl@hue.edu.vn

 

36

Dương Trần Diễm Phương

TTCM

Sinh

0982.713380

c3dtdphuong.pdl@hue.edu.vn

 

37

La Thị Bích Ngâu

TPCM

Sinh

0854.348232

c3ltbngau.pdl@hue.edu.vn

 

38

Lê Quang Tùng

Giáo Viên

Sinh

0914.979389

c3lqtung.pdl@hue.edu.vn

 

39

Lê Hà Quý Tâm

Giáo Viên

Sinh

0905.020945

c3lhqtam.pdl@hue.edu.vn

 

40

Trần Thị Lợi

Giáo Viên

Sinh

0782.011965

c3ttloi.pdl@hue.edu.vn

 

41

Lê Nghi Chương Nhân

Giáo Viên

Sinh

0982.530458

c3lncnhan.pdl@hue.edu.vn

 

42

Lê Thị Như Ý

CBTB-Sinh

Sinh

0914.729117

c3ltny.pdl@hue.edu.vn

 

43

Phạm Thị Thùy Linh

Giáo Viên

Công nghệ

0813.770866

c3pttlinh.pdl@hue.edu.vn

 

44

Trương Chí Công

Giáo viên

Công Nghệ

0898.214238

c3tccong.pdl@hue.edu.vn

 

45

Bạch Lê Quang

TTCM

NgữVăn

0966.630035

c3blquang.pdl@hue.edu.vn

 

46

Hoàng Thị Bích Hồng

TPCM

NgữVăn

0944.878273

c3htbhong.pdl@hue.edu.vn

 

47

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

TPCM

NgữVăn

0357.886700

c3ntnhanh.pdl@hue.edu.vn

 

48

Huỳnh Văn Kế

Giáo Viên

NgữVăn

0979.042291

c3hvke.pdl@hue.edu.vn

 

49

Đỗ Khắc Tâm

Giáo Viên

NgữVăn

0914.125426

c3dktam.pdl@hue.edu.vn

 

50

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giáo Viên

NgữVăn

0856.043693

c3nthtrang.pdl@hue.edu.vn

 

51

Nguyễn Thị Thùy Dung

Giáo Viên

NgữVăn

0976.218217

c3nttdngvan.pdl@hue.edu.vn

 

52

Đặng Thị Minh Châu

Giáo Viên

NgữVăn

0368.970195

c3dtmchau.pdl@hue.edu.vn