Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Danh sách Cán bộ Giáo viên toàn trường

Danh sách Cán bộ Giáo viên toàn trường

Cập nhật lúc : 11:22 03/02/2017  

Danh sách cán bộ giáo viên toàn trường - Năm học 2018 - 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

 NĂM HỌC 2018 – 2019

  (tính đến 09/9/2018)

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Giảng dạy
môn

Số ĐT liên hệ

Địa chỉ email

1

Trần Thanh Dũng

Hiệu trưởng

Vật lí

0914.190283

c3ttdung.pdl@hue.edu.vn

2

Hồ Đắc Khó

P.Hiệu trưởng

Công nghệ

0126.6713843

c3hdkho.pdl@hue.edu.vn

2

Nguyễn Nơ

TTCM

Toán

0985.845794

c3nno.pdl@hue.edu.vn

3

Trần Đại Dũng Tiến

TPCM

Toán

0945.246422

c3tddtien.pdl@hue.edu.vn

4

Lê Việt Hà

TPCM

Toán

0948741001

c3lvha.pdl@hue.edu.vn

5

Lê Huỳnh Phong

Giáo Viên

Toán

01254516484

c3lhphong.pdl@hue.edu.vn

6

Ngô Văn Dân

Giáo Viên

Toán

0905037565

c3nvdan.pdl@hue.edu.vn

7

Tôn Thất Hiệp

Giáo Viên

Toán

0125.4569500

c3tthiep.pdl@hue.edu.vn

8

Đoàn Tiến

Giáo Viên

Toán

0914620051

c3dtien.pdl@hue.edu.vn

9

Nguyễn Văn Thơ

Giáo Viên

Toán

0914.190409

c3nvtho.pdl@hue.edu.vn

10

Tôn Thất Anh

Giáo Viên

Toán

0914.729717

c3ttanh.pdl@hue.edu.vn

11

Mai Nguyễn Minh Thi

Giáo Viên

Toán

0905.523790

c3mnmthi.pdl@hue.edu.vn

12

Phan Trung Tín

Giáo Viên

Toán

0905564505

c3pttin.pdl@hue.edu.vn

13

Dương Thị Thu Thủy

Giáo Viên

Toán

0944466333

c3dttthuy.pdl@hue.edu.vn

14

Lê Thị Minh Tâm

Giáo Viên

Toán

01222484852

c3ltmtam.pdl@hue.edu.vn

15

Dương Minh Tâm

Giáo Viên

Toán

01675241392

c3dmtam.pdl@hue.edu.vn

16

Trần Thị Hạnh

Giáo Viên

Toán

0977.103208

c3tthanh.pdl@hue.edu.vn

17

Trương Nữ Thị Bích Phương

TTCM

0948185200

c3tntbphuong.pdl@hue.edu.vn

18

Võ Thanh Hải

TPCM

0906.474744

c3vthai.pdl@hue.edu.vn

19

Nguyễn Thị Lý

Giáo Viên

0904724217

c3ntly.pdl@hue.edu.vn

20

Lê Trung Hiếu

Giáo Viên

0914207474

c3lthieu.pdl@hue.edu.vn

21

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giáo Viên

0904724217

c3ntthang.pdl@hue.edu.vn

22

Nguyễn Thị Tú Linh

Giáo Viên

0948.192614

c3nttlinh.pdl@hue.edu.vn

23

Nguyễn Thị Đoan Trang

Giáo Viên

0988.227129

c3ntdtrang.pdl@hue.edu.vn

24

Nguyễn Thị Thanh Phương

Giáo Viên

096.345.7234

c3nttphuong.pdl@hue.edu.vn

25

Trần Thị Hồng Lê

Giáo Viên

01225514600

c3tthle.pdl@hue.edu.vn

26

Đỗ Phượng Hoàng Anh

CBTB-Lý

0905.267573

c3dphanh.pdl@hue.edu.vn

27

Phạm Thi MiSa

Giáo Viên

Công nghệ

0121.9192897

c3ptmisa.pdl@hue.edu.vn

27

Nguyễn Đức Thắng

TTCM

Hóa

0914.478062

c3ndthang.pdl@hue.edu.vn

29

Hồ Văn Lực

TPCM

Hóa

0120.2740074

c3hvluc.pdl@hue.edu.vn

30

Nguyễn Văn Tiều

Giáo Viên

Hóa

0914612027

c3nvtieu.pdl@hue.edu.vn

31

Võ Thị Thanh Mân

Giáo Viên

Hóa

0945.249484

c3vttman.pdl@hue.edu.vn

32

Nguyễn Thị Hoàng Sa

Giáo Viên

Hóa

0942489335

c3nthsa.pdl@hue.edu.vn

33

Hoàng Thị Kim Oanh

Giáo Viên

Hóa

0906567515

c3htkoanh.pdl@hue.edu.vn

34

Trương Thị Phương Thanh

Giáo Viên

Hóa

0914236974

c3ttpthanh.pdl@hue.edu.vn

35

Lê Thị Kim Anh

Giáo Viên

Hóa

0168.6768612

c3ltkanh.pdl@hue.edu.vn

36

Dương Trần Diễm Phương

TTCM

Sinh

0982713380

c3dtdphuong.pdl@hue.edu.vn

37

La Thị Bích Ngâu

TPCM

Sinh

0125.4348232

c3ltbngau.pdl@hue.edu.vn

38

Lê Quang Tùng

Giáo Viên

Sinh

0914.979389

c3lqtung.pdl@hue.edu.vn

39

Lê Hà Quý Tâm

Giáo Viên

Sinh

0905.020945

c3ttbup.pdl@hue.edu.vn

40

Trần Thị Lợi

Giáo Viên

Sinh

0128.2011965

c3ttloi.pdl@hue.edu.vn

41

Lê Nghi Chương Nhân

Giáo Viên

Sinh

0982.530458

c3lncnhan.pdl@hue.edu.vn

42

Lê Thị Như Ý

CBTB-Sinh

Sinh

0914.729117

c3ltny.pdl@hue.edu.vn

43

Phạm Thị Thùy Linh

Giáo Viên

Công nghệ

0127.3770866

c3pttlinh.pdl@hue.edu.vn

44

Trương Chí Công

Giáo viên

Công Nghệ

0898214238

c3tccong.pdl@hue.edu.vn

45

Bạch Lê Quang

TTCM

NgữVăn

0123.8688850

c3blquang.pdl@hue.edu.vn

46

Hoàng Thị Bích Hồng

TPCM

NgữVăn

0944.878273

c3htbhong.pdl@hue.edu.vn

47

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

TPCM

NgữVăn

01657886700

c3ntnhanh.pdl@hue.edu.vn

48

Huỳnh Văn Kế

Giáo Viên

NgữVăn

0979042291

c3hvke.pdl@hue.edu.vn

49

Đỗ Khắc Tâm

Giáo Viên

NgữVăn

0914.125426

c3dktam.pdl@hue.edu.vn

50

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giáo Viên

NgữVăn

01256043693

c3nthtrang.pdl@hue.edu.vn

51

Nguyễn Thị Thùy Dung

Giáo Viên

NgữVăn

0976218217

c3nttdngvan.pdl@hue.edu.vn

52

Đặng Thị Minh Châu

Giáo Viên

NgữVăn

01668970195

c3dtmchau.pdl@hue.edu.vn

53

Huỳnh Thị Thủy

Giáo Viên

NgữVăn

0949.433311

c3htthuy.pdl@hue.edu.vn

54

Hoàng Thị Ngọc Anh

Giáo Viên

NgữVăn

0916442958

c3htnanh.pdl@hue.edu.vn

55

Thái Thị Hoài Thanh

BT Đoàn

NgữVăn

0164.9825895

c3tththanh.pdl@hue.edu.vn

56

Phan Thị Nhung

Giáo Viên

Ngữ Văn

0122.2408571

c3ptnhung.pdl@hue.edu.vn

57

Huỳnh Thị Lệ Hằng

TTCM

Tiếng Anh

0972.340141

c3htlhang.pdl@hue.edu.vn

58

Nguyễn Dạ Thảo

TPCM

Tiếng Anh

01633228243

c3ndthao.pdl@hue.edu.vn

59

Trương Quỳnh Nhiên

Giáo Viên

Tiếng Anh

0963893624

c3tqnhien.pdl@hue.edu.vn

60

Tống Nữ Kiều Thu

Giáo Viên

Tiếng Anh

0129.7493464

c3tnkthu.pdl@hue.edu.vn

61

Nguyễn Thị Bảo Tiên

Giáo Viên

Tiếng Anh

0905.836624

c3ntbtien.pdl@hue.edu.vn

62

Trần Hoàng Ái Hạnh

Giáo Viên

Tiếng Anh

0935695062

c3thahanh.pdl@hue.edu.vn

63

Trương Thị Xuân Thanh

Giáo Viên

Tiếng Anh

01276094195

c3ttxthanh.pdl@hue.edu.vn

64

Trần Thị Thảo Nguyên

Giáo Viên

Tiếng Anh

0942234335

c3tttnguyen.pdl@hue.edu.vn

65

Võ Thị Dư Hương

Giáo Viên

Tiếng Anh

01234320459

c3vtdhuong.pdl@hue.edu.vn

66

Lê Thị Thanh Liên

Giáo Viên

Tiếng Anh

0935221781

c3lttlien.pdl@hue.edu.vn

67

Phan Thị Thảo

P.BT Đoàn

Tiếng Anh

0935.828589

c3ptthao.pdl@hue.edu.vn

68

Vệ Nữ Trà My

Giáo Viên

Tiếng Anh

0983.761750

c3vntmy.pdl@hue.edu.vn

69

Hồ Thị Minh Sang

TTCM

Sử

0934.747710

c3htmsang.pdl@hue.edu.vn

70

Phan Thị Như ý

Giáo Viên

Sử

0914.100412

c3ptny.pdl@hue.edu.vn

71

Trương Thị Xuyến

Giáo Viên

Sử

0979.029447

c3ttxuyen.pdl@hue.edu.vn

72

Hoàng Thị Lam

Giáo Viên

Sử

0974685206

c3htlam.pdl@hue.edu.vn

73

Nguyễn Văn Nam

TTCM

Địa

0985.712233

c3nvnam.pdl@hue.edu.vn

74

Nguyễn Văn Giới

Giáo Viên

Địa

  0905654280

c3nvgioi.pdl@hue.edu.vn

75

Phan Thị Thuý Hằng

P.CTCĐ

Địa

0935.220866

c3ptthang.pdl@hue.edu.vn

76

Nguyễn Đắc Quang Minh

P.BT Đoàn

Địa

0935660598

c3ndqminh.pdl@hue.edu.vn

77

Trần Thị Ái Vân

Giáo Viên

Địa

0983.326722

c3ttavan.pdl@hue.edu.vn

78

Nguyễn Đức Lương

TTCM

Tin học

0914.172280

c3ndluong.pdl@hue.edu.vn

79

Nguyễn Văn Nghĩa

Giáo Viên

Tin học

0935.227816

c3nvnghia.pdl@hue.edu.vn

80

Nguyễn Thị Diệu Trâm

Giáo Viên

Tin học

01252074446

c3ntdtram.pdl@hue.edu.vn

81

Phạm Hồ Như Nguyệt

TPCM

Tin học

0905604750

c3phnnguyet.pdl@hue.edu.vn

82

Bùi Thị Khánh Hiền

Giáo Viên

Tin học

0121.5586399

c3btkhien.pdl@hue.edu.vn

83

Nguyễn Thị Lan Anh

Giáo Viên

Tin học

0935662837

c3ntlanh.pdl@hue.edu.vn

84

Nguyễn Vũ Cát Tường

Giáo viên

Tin học

01682687689

c3nvctuong.pdl@hue.edu.vn

85

Nguyễn Văn Lợi

TTCM

Thể dục

0914.561688

c3nvloi.pdl@hue.edu.vn

86

Phạm Quý Hoàng

CTCĐ

Thể dục

0905.334327

c3pqhoang.pdl@hue.edu.vn

87

Quách Hoàng Lâm

Giáo Viên

Thể dục

0914006868

c3qhlam.pdl@hue.edu.vn

88

Hà Công Quang

Giáo Viên

Thể dục

0129.2999787

c3hcquang.pdl@hue.edu.vn

89

Trần Đình Hải

Giáo Viên

Thể dục

0914478521

c3tdhai.pdl@hue.edu.vn

90

Võ Nguyên Lâm

Giáo Viên

TD-QPAN

0912.746575

c3vnlam.pdl@hue.edu.vn

91

Trần Anh Văn

Giáo Viên

QPAN

0934.874242

c3tavan.pdl@hue.edu.vn

92

Phạm Văn Đạo

Giáo Viên

QPAN

0935.786769

c3pvdao.pdl@hue.edu.vn

93

Phan Thị Thùy Trang

TPCM

GDCD

01696910021

c3ptttrang.pdl@hue.edu.vn

94

Hồ Thị Tú Oanh

Giáo Viên

GDCD

0905.853229

c3httoanh.pdl@hue.edu.vn

95

Dương Thị Hà Thanh

Giáo Viên

GDCD

0126.8113856

c3dththanh.pdl@hue.edu.vn

96

Nguyễn Hữu Toán

Nhân viên

VP-68

0916.491803

c3nhtoan.pdl@hue.edu.vn

97

Đoàn Thị Thúy

Nhân viên

VP-68

0912.744502

c3dtthuy.pdl@hue.edu.vn

98

Lương Thị Khánh Linh

Nhân viên

PT.Giáo vụ

0935.051104

c3ltklinh.pdl@hue.edu.vn

99

Nguyễn Thị Phương

TTVP

Kế toán

0906502526

c3ntphuong.pdl@hue.edu.vn

100

Võ Thị ánh Mai

TPVP

TQ-VT

0906.970005

c3vtamai.pdl@hue.edu.vn

101

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Nhân viên

PTTV

0121.5671379

c3nttdung.pdl@hue.edu.vn

102

Hồ Thị Bích Hải

Nhân viên

CB Y tế

0918.086001

c3htbhai.pdl@hue.edu.vn

 

 

Phú Vang, ngày 09tháng 9 năm 2018

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Số lượt xem : 4342