Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 22 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đảng bộ

Đảng bộ

Cập nhật lúc : 18:06 24/10/2017  

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kì 2015-2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020


Stt

Họ tên

Chức vụ

Số ĐT liên hệ

Địa chỉ email

1

Phan Thiên Bảo

Bí thư Đảng ủy

0914.191525

c3ptbao.pdl@hue.edu.vn

2

Hồ Đắc Khó

P.Bí thư Đảng ủy

0126.6713843

c3hdkho.pdl@hue.edu.vn

3

Trần Thanh Dũng

Đảng ủy viên

0932.518.218

c3ttdung.pdl@hue.edu.vn

4

Hồ Thị Minh Sang

Đảng ủy viên

0934.747710

c3htmsang.pdl@hue.edu.vn

5

Phạm Quý Hoàng

Đảng ủy viên

0905.334327

c3pqhoang.pdl@hue.edu.vn

6

Quách Hoàng Lâm

Đảng ủy viên

0914006868

c3qhlam.pdl@hue.edu.vn

7

Trần Thị Ái Vân

Đảng ủy viên

0983.326722

c3ttavan.pdl@hue.edu.vn

 

 

Số lượt xem : 950