Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán

Tổ trưởng:

Nguyễn Nơ

Chuyên môn:

Cử nhân Toán

Lĩnh vực phụ trách:

Quản lí và chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn

Điện thoại:

0985.845794

Email:

c3nno.pdl@hue.edu.vn

 

Phó Tổ trưởng:

Lê Việt Hà

Chuyên môn:

Cử nhân Toán

Lĩnh vực phụ trách:

Quản lí và chỉ đạo hoạt động của tổ Khối 10

Điện thoại:

0948.741001

Email:

c3lvha.pdl@hue.edu.vn

 

Phó Tổ trưởng:

Trần Đại Dũng Tiến

Chuyên môn:

Cử nhân Toán - Tin

Lĩnh vực phụ trách:

Quản lí và chỉ đạo hoạt động của tổ Khối 11

Điện thoại:

0945.246422

Email:

c3tddtien.pdl@hue.edu.vn

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Nguyễn Văn Thơ

0914.190406

Ngọc Anh, Phú Thượng

c3nvtho.pdl@hue.edu.vn

2

Đoàn Tiến

0914.620051

Xóm 5, Lại Thế, Phú Thượng

c3dtien.pdl@hue.edu.vn

3

Dương Thị Thu Thủy

0944.466333

Trung Đông, Phú Thượng

c3dttthuy.pdl@hue.edu.vn 

4

Lê Thị Minh Tâm

0772.484852

Ngọc Anh, Phú Thượng

c3ltmtam.pdl@hue.edu.vn 

5

Ngô Văn Dân

0905.037565 

 Xuân Phú, Huế

c3nvdan.pdl@hue.edu.vn

6

Lê Huỳnh Phong

085.4516484 

c3lhphong.pdl@hue.edu.vn 

7

Mai Nguyễn Minh Thi

0905.523790 

c3mnmthi.pdl@hue.edu.vn 

8

Trần Thị Hạnh

0977.103208 

c3tthanh.pdl@hue.edu.vn 

 

 

 

9

Phan Trung Tín

0905.564505

 c3pttin.pdl@hue.edu.vn

10

Tôn Thất Anh

0914.729717 

c3ttanh.pdl@hue.edu.vn 

11

Tôn Thất Hiệp

085.4569500 

c3tthiep.pdl@hue.edu.vn 

12

Dương Minh Tâm

037.5241392 

c3dmtam.pdl@hue.edu.vn 

Số lượt xem : 9789