Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán

   
Tổ trưởng: Nguyễn Nơ
Chuyên môn: Cử nhân Toán
Lĩnh vực phụ trách: Quản lí và chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn
Điện thoại: 0985845794
Email: c3nno.pdl@hue.edu.vn
       
 
Phó Tổ trưởng: Lê Việt Hà
Chuyên môn: Cử nhân Toán
Lĩnh vực phụ trách: Quản lí và chỉ đạo hoạt động của tổ Khối 10
Điện thoại:

0948741001

Email: c3lvha.pdl@hue.edu.vn
Phó Tổ trưởng: Trần Đại Dũng Tiến
Chuyên môn: Cử nhân Toán - Tin
Lĩnh vực phụ trách: Quản lí và chỉ đạo hoạt động của tổ Khối 11
Điện thoại:

0945.246422

Email: c3tddtien.pdl@hue.edu.vn
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Thơ 0914190406 Ngọc Anh, Phú Thượng

c3nvtho.pdl@hue.edu.vn

2 Đoàn Tiến 0914620051 Xóm 5, Lại Thế, Phú Thượng

c3dtien.pdl@hue.edu.vn

3 Dương Thị Thu Thủy 0944466333 Trung Đông, Phú Thượng

c3dttthuy.pdl@hue.edu.vn 

4 Lê Thị Minh Tâm 01222484852 Ngọc Anh, Phú Thượng

c3ltmtam.pdl@hue.edu.vn 

5 Ngô Văn Dân 0905.037565   Xuân Phú, Huế

c3nvdan.pdl@hue.edu.vn

6 Lê Huỳnh Phong 0125.4516484   

c3lhphong.pdl@hue.edu.vn 

7 Mai Nguyễn Minh Thi 0905.523790   

c3mnmthi.pdl@hue.edu.vn 

8 Trần Thị Hạnh 0977.103208   

c3tthanh.pdl@hue.edu.vn 

         
9 Phan Trung Tín  0905.564505    c3pttin.pdl@hue.edu.vn
10 Tôn Thất Anh 0914.729717   

c3ttanh.pdl@hue.edu.vn 

11 Tôn Thất Hiệp 0125.4569500   

c3tthiep.pdl@hue.edu.vn 

12 Dương Minh Tâm 0167.5241392   

c3dmtam.pdl@hue.edu.vn 

Số lượt xem : 9071