Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Trần Thanh Dũng
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: c3ttdung.pdl@hue.edu.vn
Điện thoại: 0914.190.283 - 0932.518218
Địa chỉ: 13/1, Xuân Thủy, Vỹ Dạ, Thành Phố Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ, công tác Chuyên môn.
- Công tác kế hoạch, tài chính.

Số lượt xem : 12092