Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 21 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Phan Thiên Bảo 
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: c3ptbao.pdl@hue.edu.vn
Điện thoại: 0914191525
Địa chỉ: 9/8 - Hà Nội - Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính.

Số lượt xem : 10454