Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Trần Thanh Dũng
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: c3ttdung.pdl@hue.edu.vn
Điện thoại: 0914.190.283 - 0932.518218
Địa chỉ: 13/1, Xuân Thủy, Vỹ Dạ, Thành Phố Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ, công tác Chuyên môn.
- Công tác kế hoạch, tài chính.

Số lượt xem : 11873